Rappet passet til telemarking og tok opp millionlån i hans navn