Fortsatt tomme hyller: – Det er ikke noe jeg som kjøpmann får gjort noe med