Russebråk i politidistriktet - men ikke i Telemark