Denne trenden har eksplodert: – Jeg skjønner faktisk ikke at de synes det er fint engang