Smitteutbrudd: Har massetestet i barnehage og på skolen