Storkontroll på E18: Over 500 biler kontrollert av UP