Norsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide

foto