Har hentet inn 15 millioner kroner i fersk kapital

foto