Millionunderskotet: – Folk uti bygda forstår ikkje bæret av det me driv med

foto