Avbrøt søk etter avhør: – Ingen grunn til å tro at det har vært en kniv inne i bildet