Har kjempet for kafédrift i over to år, nå prøver en ny driver seg