Det mangler 550 av dem i fylket. Etter 39 år vet Jorunn hva som er viktig

foto