Tok seg inn i privatbolig og truet eieren med kniv