Nå blir det stengt vei og lysregulert her: Oppfordrer folk til å gå eller sykle til sentrum

foto