Mange slutter samtidig: 37 av de ansatte her har sagt ja til sluttpakke

foto