Miljødirektoratet setter inn tiltak for å begrense havnespy

foto