For første gang er den sjeldne og utrydningstruede fuglen sett her