Husbanken setter stopper for flytting av demente

foto