Mannen var på brygga med en annen mann. Så falt han i vannet og døde

foto