– Konsekvensene av manglende kontroll kan være alvorlige

foto