Dette oppdaget Frode da han fløy over Grenland

foto