Retten må avgjøre hvem som skal ha skilsmissehunden «Nero»