Innbrudd hos fotografen – brudebilder og utstyr for 100.000 er borte