Sp: Du kan være en god norsklærer selv om du bare fikk 3 i matte fra videregående