– Det viser seg at det kommer like mye folk om vi fyller opp med lokale band

foto