Ingen alvorlige personskader meldt etter ekstremværet Knud

foto