Meiner kommunen bryt lova og saboterer - ber Fylkesmannen gripe inn

foto