Dette forurenser like mye som verdens flytrafikk

foto