P-forvirring: Thomas beroliger, alle får pengene tilbake