Flyttet butikken. Da økte salget av spesielt én vare

foto