Vil ha flere søkere til disse jobbene. Så mye får de i bonus