– Det stemmer, det er en god økning av folk som henvender seg, opplyser Marit Draugedalen, fagansvarlig på vaksinasjonskontoret i Skien.

Hun snakker om TBE-vaksinen, som beskytter mot skogflåttencefalitt (TBE), som smitter gjennom flåttbitt.

– Det er høy smitterisiko, og mye flått i vårt område. Samtidig ligger informasjonen ute for folk flest, som gjør at folk også er opplyst, tror hun er noe av årsaken til pågangen.

Senest i forrige uke hadde de fullt trykk med folk som vaksinerte seg med doser av TBE-vaksinen.

– Det er spesielt pågang rundt flåttvaksinen, men også mye trykk rundt diverse reisevaksiner, sier hun.

Økning i antall tilfeller

Bare på noen år har antallet smittetilfeller langs kysten eksplodert.

Telemark sammen med Vestfold og Agder-fylkene er episenteret for smitten, som kan gi alvorlig sykdom.

– 95 prosent av alle som får TBE blir lagt inn på sykehus. Det kan være en dramatisk sykdom, fortalte infeksjonsoverlege ved Sykehuset Telemark Hilde Skudal i fjor sommer.

Overlegen opplyste at pasienter med skogflåttencefalitt ofte sliter med feber, hodepine og balanse, og at femti prosent av pasientene sliter med restplager i en lengre periode etter at de kommer hjem fra sykehuset.

– Forskning viser til at rundt femti prosent kan få varige restplager, som blant annet slitenhet, kognitive plager og finmotorikk i en lengre periode.

Det finnes ingen behandling mot infeksjonen, kun smertelindrende behandling, ifølge FHI.

Nesten 2.000 kroner

Helsesykepleier ved vaksinasjonskontoret i Skien Gry Lindkjenn sier det er litt forskjell i pris, ut i fra alder, og hvor mange doser man trenger, dersom man ønsker å vaksinere seg.

– For personer opp til 60 år settes tre doser. Første dose, så andre dose etter en måned, og tredje dose 5–12 måneder senere, sier hun.

– De to første dosene beskytter for årets sesong, så man rekker fortsatt å vaksinere seg, sier hun.

For personer over 60 år, kan det være behov for fire doser.

– Da får man dose to en uke etter, dose tre en måned senere, og dose fire 5–12 måneder senere, sier hun.

For voksne koster selve vaksinen 450 kroner per dose, samt 200 kroner per konsultasjon for alle over 12 år.

Dette tilsvarer 1.950 kroner for en voksen person.

For barn opp til 15 år, er prisen for dosene 50 kroner billigere.

Samtidig er det maks 500 kroner i konsultasjonsgebyr dersom man kommer som familie.

– Er dette en dyr vaksine?

– Egentlig er dette en ganske ordinær pris for vaksinering, sier Lindkjenn.

– Vi har forsøkt å legge oss på samme linje som kommunene rundt, slikt at det skal være likt, skyter Draugedalen inn.

Anbefalinger

I februar kom FHI med oppdaterte anbefalinger for å konkretisere hvem som bør ta TBE-vaksinen.

Anbefalingene gjelder:

  • Kystområder (nevnt under), siden risiko for smitte er høyest langs kysten.

  • Vaksineanbefalingen gjelder de som ofte blir bitt av flått.

Helsetjenesten vurderer TBE-vaksine til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert at personer har fått påvist skogflåttencefalitt. Du kan be om vurdering av behov for vaksine hos fastlege. Områdene:

  • Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra og med Flekkefjord til og med Drammen.

  • Østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen.