Milliard-overskudd: Skagerak-sjefen ber om hjelp til strømofre