Sykepleiere med minst ti års erfaring skal fra 1. mai tjene minimum 565.000, og spesialsykepleiere/jordmødre med minst ti års erfaring vil tjene minimum 650.000 kroner fra 1. oktober.

– Spekter er fornøyd med å ha kommet til enighet med Norsk Sykepleierforbund i lønnsoppgjøret for sykehusene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Resultatet innebærer blant annet at alle sykehusansatte sykepleiere sikres et lønnstillegg på minst 5 prosent, står det i en pressemelding.

– Vi har strukket oss langt for å komme fram til en løsning for å unngå streik og konflikt, men har fått gjennomslag for en profil og innretning på lønnstilleggene som er viktig for arbeidsgivers behov for best mulig drift i sykehusene, sier Bratten.

Bratten opplyser i pressemeldingen at Spekter og sykehusene er særlig fornøyd med at lørdags- og søndagstilleggene blir økt, slik at sykepleiere som jobber i helgene får noe bedre betalt.