Flere rektorer reagerer kraftig: Oppvekstsjefen foreslo å bruke privat selskap han selv tar oppdrag for