– Eneste på verkstedet som ikke blir møkkete på fingrene