Pasientreiser har brukt fem år og 30 millioner på et IT-system som glemte eldre og syke

foto