Sturla fra Skien har forsket på hvor mye det koster samfunnet at skolene er stengt. Her er funnene

foto