Flere tilfeller nå - likevel mener Nakstad situasjonen var verre i fjor. Men én ting bekymrer

foto