Smitteutbrudd: Ansatte ved Sykehuset Telemark er smittet

foto