Milliardær fekk konsesjon på vidda – eigedomen er på nesten 39.000 dekar

foto