Derfor får flyktningene halvparten av sosialhjelpen. Nesten ingen steder går mottakerne lenger på sosialhjelp

foto