Smitteutbrudd: Totalt 33 smittet og 148 i karantene i kommunen