Rånetreff: Bortvisning av traktor og førerkortbeslag