Har tatt ut 21 millioner i utbytte de siste to årene

foto