Slått konkurs med en gjeld på 600.000 kroner

foto