Her gikk det nesten skikkelig ille for begravelsesbyråets bårebil

foto