Innbyggerne har betalt 21,7 millioner for mye i søppelavgift

foto