Stadig flere elgpåkjørsler: På disse strekningene må du være ekstra obs!

foto