Endelig får skolebarn og badegjester gang- og sykkelvei her. Torsdag ble kontrakten signert

foto